ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณริมถนนทางเข้าวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Share on Line
Share on Pinterest